+385 21 711 125   gradvis@gradvis.hr

SLUŽBENE OBAVIJESTI

OBAVIJEST O PROMJENI IBAN-a GRADA VISA

Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe, te poslovni partneri  da je Grad Vis promijenio broj žiro računa i poslovnu banku.

Od dana 05.04.2018. godine  Grad Vis posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d.,

novi IBAN Grada Visa glasi: HR3323900011849200002.

Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, porez  na kuće za odmor, porez na potrošnju, zakup javne površine, zakup poslovnog prostora i drugo) koja ste do sada vršili na stari IBAN (HR5623300031849200002), potrebno je ubuduće vršiti na IBAN HR3323900011849200002.

Napomena:

Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!

Evidentirajte promjenu ako koristite internet i mobilno bankarstvo!

Počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava' te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. 'Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti'.

PotencijalnI korisnici mogu se registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice za M6 i poveznice za M4.

Javna uprava

govhr logo

katastar 2

pravosude 2

zupanija

Korisni linkovi

250px Jadrolinija logo.svg

tz vis logo

logo lag1

finoteka logo 1

dhmz hr

hamag

Dokumenti

Prostorni plan

prostorniplan

Prometna regulacija

promet2

Kontakt

GRAD VIS
Trg 30. svibnja 1992. br.2
21480 Vis
OIB: 76486299480

Telefon: 021 711 125
Fax: 021 711 063
E-mail: gradvis@gradvis.hr

TELEFONI DEŽURNIH SLUŽBI

Politika zaštite osobnih podataka
Politika prikupljanja kolačića