+385 21 711 125   gradvis@gradvis.hr

Subvencioniranje udžbenika za školsku godinu 2017/2018

Grad Vis i ove godine subvencionira nabavu školskih udžbenika za učenike osnovne (od 2. - 8. razreda*) i srednje škole** u iznosu od 50% od ukupnog iznosa priloženog računa za udžbenike.

Kako bi ostvarili pravo na subvenciju potrebno je u prostorije Grada, Referentu za društvene djelatnosti i socijalnu skrb do 01. studenog 2017. god. dostaviti:

  • Originalni račun za udžbenike
  • Presliku Izvoda iz matične knjige rođenih za dijete ili Rodnog lista
  • Presliku osobne iskaznice roditelja na čiji će se tekući račun izvršiti uplata
  • Podatak o IBAN-u tekućeg računa roditelja.

* učenicima 1. razreda osnovne škole Splitsko-dalmatinska županija pokriva troškove nabave udžbenika u 100% iznosu
** odnosi se na učenike koji imaju prebivalište na području Grada Visa

Obavijest_učenicima_i_roditeljima.pdf

Javna uprava

govhr logo

katastar 2

pravosude 2

zupanija

Korisni linkovi

250px Jadrolinija logo.svg

tz vis logo

logo lag1

finoteka logo 1

dhmz hr

hamag

Dokumenti

Prostorni plan

prostorniplan

Prometna regulacija

promet2

Kontakt

GRAD VIS
Trg 30. svibnja 1992. br.2
21480 Vis
OIB: 76486299480

Telefon: 021 711 125
Fax: 021 711 063
E-mail: gradvis@gradvis.hr

TELEFONI DEŽURNIH SLUŽBI