+385 21 711 125   gradvis@gradvis.hr

SLUŽBENI DOKUMENTI

P R O R A Č U N

2019. god.

Temeljem članka 27. PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU
(„Narodne novine“, br. 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) Grad Vis objavljuje godišnji financijski izvještaj za 2018. god.

 

2018.god.

2017.god.

2016.god.

2015.god.

2014.god.

2013.god.

2012.god.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VISA

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07.), članka 33. stavak 1. točka 8. Statuta Grada Visa (''Službeni glasnik Grada Visa'', broj 05/09), Gradsko vijeće Grada Visa na svojoj 6. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2010. godine, donosi Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja grada Visa.

Prostorni plan možete pogledati u PDF ili  DWF formatu. Za pregledavanje PDF morate instalirati besplatni program Adobe Reader ili Autodesk DWF Viewer za DWF format. 

 

 

 

 URBANISTIČKI PLANOVI

 

  • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RURALNIH NASELJA PODSTRAŽJE I BRGUJAC

Odluka o izradi

 

 


 

 

RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA VISA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2020. GOD.

 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VISA

 

 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI


ODLUKA O STIPENDIJAMA

 


PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE


ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA VISA


 

 KOMUNALNI DOPRINOS

KOMUNALNA NAKNADA

KOMUNALNI RED

JAVNI RED I MIR

 ZABRANA KONZUMIRANJA, NOŠENJA I POSJEDOVANJA ALKOHOLNIH PIĆA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU GRADA VISA

ZABRANI RADOVA U SEZONI 


ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA VISA


ODLUKA O ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA VISA 


 REGULACIJA PROMETA

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne Novine", br. 67/08), te članaka 14. i 33. Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 5/09), Gradsko vijeće Grada Visa, po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2010. god., donosi ODLUKU  O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA VISA


  PROCJENA UGROŽENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javna uprava

govhr logo

katastar 2

pravosude 2

zupanija

Korisni linkovi

250px Jadrolinija logo.svg

tz vis logo

logo lag1

finoteka logo 1

dhmz hr

hamag

Dokumenti

Prostorni plan

prostorniplan

Prometna regulacija

promet2

Kontakt

GRAD VIS
Trg 30. svibnja 1992. br.2
21480 Vis
OIB: 76486299480

Telefon: 021 711 125
Fax: 021 711 063
E-mail: gradvis@gradvis.hr

TELEFONI DEŽURNIH SLUŽBI

Politika zaštite osobnih podataka
Politika prikupljanja kolačića