+385 21 711 125   gradvis@gradvis.hr

Članovi Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Visa predstavničko je tijelo građana Grada Visa i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Visa te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Visa. Gradsko vijeće ima 11 članova.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju iz reda vijećnika većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.


Popis Gradskih vijećnika

Članovi Gradskog vijeća Grada Visa su:

 • Stipe Vojković, prof., KLGB-SV, predsjednik Gradskog Vijeća
 • Silvija Bajsić - Batinić, dipl. uč., HDZ, prvi potpredsjednik Gradskog Vijeća
 • Ante Linčir, HNS, drugi potpredsjednik Gradskog Vijeća
 • Stjepan Poduje, HDZ, vijećnik
 • Dalibor Damjanović, dipl.iur., HDZ, vijećnik
 • Damir Radica, HDZ, vijećnik
 • Luisa Radišić, mag. educ. math. et. inf., KLBG-SV, vijećnica
 • Marija Mladineo, dipl. ing., KLBG-SV, vijećnica
 • Jasna Šiljić, dipl. ing., KLBG-SV, vijećnica
 • Miće Radišić, dipl. oec., SDP, vijećnik
 • Alen Galić, HSS, vijećnik

 

Javna uprava

govhr logo

katastar 2

pravosude 2

zupanija

Korisni linkovi

250px Jadrolinija logo.svg

tz vis logo

logo lag1

finoteka logo 1

dhmz hr

hamag

Dokumenti

Prostorni plan

prostorniplan

Prometna regulacija

promet2

Kontakt

GRAD VIS
Trg 30. svibnja 1992. br.2
21480 Vis
OIB: 76486299480

Telefon: 021 711 125
Fax: 021 711 063
E-mail: gradvis@gradvis.hr

TELEFONI DEŽURNIH SLUŽBI